Produktserie: Snedtak fastighetsbox

Snedtak monteras ovanpå fastighetsboxen. Med snedtak undanröjs problem med att skräp och reklam läggs ovanpå fastighetsboxen. Dessutom ger snedtaket fastighetsboxen ett snyggt utseende.

Snedtak köps separat men levereras monterat på fastighetsboxen. Snedtak kan inte eftermonteras.

Snedtak kallas ibland för skråtak, snett tak eller lutande tak.