Köpvillkor

1.1 Dessa köpvillkor (”Köpvillkoren”) gäller alla köp som görs på www.renzshop.se (”RENZ Shop”). Du accepterar Köpvillkoren i samband med att du genomför ett köp på RENZ Shop.

1.2 Avtal ingås med RENZ Sweden AB, org.nr 556750-5945 (”RENZ”, ”oss” eller ”vi”).

1.3 Du kommer i kontakt med oss via vårt kontaktformulär.

 

2. Beställningar

För att genomföra ett köp behöver du ha rätt att ingå avtal enligt tillämplig lag. Vi ingår ej avtal med personer som inte är myndiga (under 18 år). Vi förbehåller oss rätten att neka en order.

 

3. Bekräftelse av beställning

När du har slutfört ditt köp får du en automatisk orderbekräftelse via e-post som bekräftar att vi har tagit emot din beställning. Orderbekräftelsen innebär inte att ett bindande avtal har ingåtts. Ett bindande avtal ingås först när du får den slutliga leveransbekräftelsen. Innan du mottar den slutliga leveransbekräftelsen kan din beställning komma att nekas. Vi rekommenderar att du sparar leveransbekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kommunikation med oss.

 

4. Priser och information

4.1 Våra priser anges alltid inklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel samt uppenbart felaktiga priser. Misstänkta fall av falska beställningar och bedrägeriförsök polisanmäls.

4.2 Om priset på en produkt eller informationen om en produkt som anges på RENZ Shop är felaktig och du insåg eller borde ha insett detta vid tidpunkten för beställningen, kommer priset eller informationen inte att gälla för köpet. I sådana fall kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt efter att vi har upptäckt felet.

4.3 Alla bilder på RENZ Shop som visar en produkts utseende kan inte garanteras återge produktens exakta utseende, till exempel på grund av att bildskärmen kan påverka färgåtergivningen. Våra produkter som är eller innehåller delar av naturmaterial kan även ha naturliga skiftningar och produktens utseende kan även variera mellan olika produktionstillfällen. Samtliga foton/ritningar skall ses som illustrationer. Därmed kan vi inte garantera att foton/ritningar exakt återger produkternas funktion, färg eller utseende. Vi ansvarar ej för bildernas korrekthet då det är våra leverantörer som fotar produkterna och tillhandahåller bilderna.

 

5. Betalning

5.1 Tillsammans med vår betaltjänstleverantör Klarna, erbjuder vi olika betalningsalternativ och du kan själv välja vilket betalningsalternativ som du vill använda. De möjliga betalningsalternativ som du kan välja mellan framgår alltid på RENZ Shop samt i samband med din beställning. Beroende på vilket alternativ du väljer kan extra kostnader tillkomma. Du hittar fullständig information om samtliga betalningsalternativ nedan. Eventuella kostnader för ditt betalningsalternativ framgår även alltid innan du gör din beställning.

5.2 Du kommer i samband med att du genomför ett köp hos oss ingå ett separat avtal om betalning med vår betaltjänstleverantör. Läs villkor hos Klarna.

 

6. Frakt och leverans

Leveransalternativ

6.1 Vi erbjuder flera olika leveransalternativ. Vilka leveransalternativ som vi erbjuder framgår på RENZ Shop.

6.2 Mindre paket levereras till närmsta utlämningsställe och större paket till port, grind eller garageuppfart.

6.3 Om din beställning innehåller flera produkter, varav en del inte finns i lager hos oss eller har längre leveranstid, kan vi komma att skicka produkterna i flera leveranser till dig.

 

Fraktkostnad

6.4 Om inget annat framgår i samband med ditt köp, är frakten kostnadsfri.

 

Leveranstid

6.5 Den förväntade leveranstiden anges på RENZ Shop och kan skilja sig åt beroende på vilken vara det gäller. Under respektive produkt på RENZ Shop framgår beräknad leveranstid. Observera att den angivna leveransen kan komma att avvika beroende på vart du bor i landet samt om leverantören har tillfälligt slut i lagret. Vi strävar alltid efter att leverera din beställning inom det uppskattade antalet arbetsdagar som anges på RENZ Shop.

 

Lagerstatus

6.6 RENZ Shop förbehåller sig rätten att korrigera eventuella felaktigheter i lagerstatus och leveranstid i efterhand. Vidare är RENZ Shop inte skyldig att tillhandahålla produkt som utgått ur sortimentet eller som inte längre finns tillgänglig även om du har beställt sådan. RENZ Shop försöker i dylika fall alltid hitta en likvärdig produkt/ersättningsvara. Skulle RENZ Shop inte lyckas hitta likvärdig vara hävs köpet och hela orderbeloppet (inklusive eventuella avgifter) betalas tillbaka.

 

Montering

6.7 RENZ Shop bistår ej med montering av produkter. Det är ditt ansvar att produkter monteras på ett fackmannamässigt sätt och enligt gällande lagar och förordningar. RENZ Shop frånskriver sig allt ansvar för skador som uppstår genom felmonterade produkter och alla krav på ersättning från kund till följd av dylika felmonteringar.

 

Ej uthämtade paket / bomkörning / terminalhyra

6.8 Om du ej är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår för så kallad bomkörning. För paket som levereras till utlämningsställe och som ej löses ut debiteras du en returkostnad.

6.9 Om du inte följer instruktionerna för mottagande vid hemleverans, till exempel om du inte är hemma och tar emot din leverans på utsatt tid, har vi rätt att ta ut en kostnad motsvararande den extra fraktkostnaden.

 

8. Ångerrätt och öppet köp

8.1 För privatpersoner tillämpar RENZ Shop distans- och hemförsäljningslagen samt konsumentköplagen. Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du enligt lag rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag som du, eller en person på uppdrag av dig, tar emot produkten som du har handlat på RENZ Shop. 

8.2 Vi erbjuder dock inte öppet köp på varor som inte är helt oanvända.

 

Undantag för vissa produkter

8.3 Vissa produkter är undantagna från ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. 

Särskilda regler kring produkter som tillverkas:

  1. a) produkter som tillverkas efter beställning och därmed ej finns på lager hos våra leverantörer. RENZ Shop uppmärksammar härmed dig som kund att enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: ”en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel”. Exempel på detta är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål. Ångerrätten gäller ej vid avtal 11 § punkt 4 som avser: ”för en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal”.
  2. b) produkter som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis rakapparater och eltandborstar) och förseglingen har brutits av dig som kund, och
  3. c) avser en produkt som snabbt kan försämras eller bli för gammal, såsom blommor och växter.

 

Värdeminskning av använda produkter

8.4 När du använder din ångerrätt eller öppet köp har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma dess karaktär, egenskaper och funktion, utan att produkten tas i bruk.

8.5 Du har rätt att ångra ditt köp mot full återbetalning i dessa fall om du meddelar oss inom 14 dagar från den dagen du tog emot produkten. Om du hanterar produkten i större utsträckning än vad som krävs för att fastställa dess karaktär, egenskaper och funktion har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag. Ett sådant avdrag görs genom att jämföra produktens värde vid retur jämfört med det ursprungliga värdet vid köpet. För att få full återbetalning vid ångerrätt rekommenderar vi därför att du skickar tillbaka produkten i originalskick.

 

Hur du ångrar ditt köp

8.6 Om du vill returnera ditt köp ska du meddela oss inom de antal dagar som vi erbjuder öppet köp från den dag som du tar emot eller hämtar din beställning. Du kan enkelt genomföra din retur genom att kontakta oss. Du kan också använda Konsumentverkets standardblankett för utövande av ångerrätt som du hittar här.

8.7 Efter att du har meddelat oss att du vill returnera ditt köp, behöver du skicka tillbaka produkten inom 14 dagar. Om det gäller en upphämtning av produkt hos dig, avser vi att upphämtningen sker inom 14 dagar. Vi rekommenderar att du skickar tillbaka produkten i samma emballage som du fick den i eftersom du är ansvarig för eventuell skada eller förlust under returfrakten som beror på att du har varit vårdslös, till exempel vid bristfällig emballering av produkten.

 

Returfrakt

8.8 Vid ånger och ej uthämtad/mottagen produkt bekostar du själv returfrakten när du returnerar ditt köp. Kostnaden för returfrakten kommer att dras av från din återbetalning.

 

8.9 Returkostnad

Returkostnad beräknas i varje enskilt fall och beror på varans vikt, volym, dimension, antal kollin etc.

 

Återbetalning

8.10 När du har returnerat ditt köp, kommer vi att göra din återbetalning inom 14 dagar från den dag då du meddelade oss att du vill ångra ditt köp. Vi kommer dock inte göra återbetalningen innan vi har fått tillbaka produkten eller innan du har bevisat att du har skickat den till oss. Vi ansvarar ej för borttappade returer som ej anlänt till oss eller vår leverantör.

8.11 Vår återbetalning inkluderar eventuell fraktkostnad som du betalade i samband med köpet.

8.12 Återbetalning kommer att göras till dig med samma betalningsmetod som du valde vid köpet, om vi inte kommer överens om annat.

 

9. Reklamation

9.1 Om det är något fel på din produkt har du rätt att reklamera fel som uppkommer inom tre år från produktens avlämnande (ansvarstiden). Du behöver alltid reklamera inom skälig tid från det att du borde ha märkt felet. Din rätt att reklamera upphör senast två månader efter att ansvarstiden på tre år har passerat.

9.2 Om du vill reklamera en produkt kontaktar du oss via vårt kontaktformulär.

9.3 Det som skiljer mellan garanti och reklamationsrätt är att under garantitiden så ligger bevisbördan på producenten att påvisa att felet inte är ett ursprungsfel men det under reklamationsrätten så ligger bevisbördan på dig som slutkonsument. I de allra flesta fall brukar serviceverkstäderna vara väldigt hjälpsamma med att avgöra om det är ett ursprungsfel eller ett handhavandefel.

9.4 Efter slutfört köp ansvarar RENZ Shop för transporten till kund, tex om varan skulle komma bort eller skadas under transportens gång. Om en skada har uppstått ska kunden anmäla detta omgående. En anmälan ska ske inom 3 dagar till oss. Vid en anmälan ska ordernumret anges. Ordernumret finner kunden på sin orderbekräftelse. Vid en direkt synlig skada ber vi kunden anmäla detta direkt till transportören vid leverans mottagandet. Tag foton på skadan och kontakta därefter oss så vi kan upprätta en skadeanmälan.

Vid en leverans, skall kunden alltid packa upp varan och kontrollera dess skick. Vid transportskador måste emballaget sparas för eventuell reklamation till transportören eller utbyte av vara. En produkt där det kan fastställas att skadan har uppstått under transportens gång ersätts den defekta med en ny kostnadsfri vara.

9.5 När den reklamerade produkten har tagits emot och vi har konstaterat att reklamationen är giltig, kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag.

 

10. Garanti

Vid köp av produkter har du som privatkund alltid minst 1 års garanti. Både garantin och reklamationsrätten börjar gälla från att du mottagit produkten och orderbekräftelsen gäller som kvitto vid garanti och reklamationsärenden. Vissa produkter har längre garanti än 1 år och framgår i produktbeskrivning på RENZ Shop. Du har alltid rätt att kräva att tillverkaren avhjälper felet eller omlevererar produkten i enlighet med gällande lag.

 

11. Ansvarsbegränsning

11.1 Om det är något fel på din produkt eller om leveransen är försenad, ansvarar vi för skador som du drabbats av med anledning av felet eller förseningen, enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning. Du behöver dock tänka på att göra vad du kan för att begränsa följderna av ett fel eller en försening. Vi ansvarar bara för skador i den utsträckning som du har vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa din skada. Vi ansvarar alltså inte för skador som du hade kunnat undvika genom att vidta rimliga åtgärder.

11.2 Vi ansvarar inte för skador som du drabbas av på grund av dröjsmål eller fel på produkter som orsakas av hinder utanför vår kontroll och som vi inte skäligen kunde ha räknat med eller vars följder vi inte kunde ha undvikit eller övervunnit.

 

Force Majeure

11.3 RENZ Shop är ej ansvarig för försening eller bristande uppfyllelse av förpliktelse enligt Köpvillkoren beroende på omständigheter över vilken parten inte råder eller som part inte skäligen kunnat förutse vid avtalets ingående, såsom strejk (allmän eller företagsspecifik), eldsvåda, översvämning, embargo, krigshändelse, allmän brist på arbetskraft eller råvaror, energi, transporter eller liknande omständigheter som inte skäligen kunnat förutses.

 

12. Om dessa Köpvillkor

12.1 Vi har rätt att ändra dessa Köpvillkor, men de Köpvillkor som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid för det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Köpvillkoren på RENZ Shop. Ändringar träder i kraft från det att du har accepterat Köpvillkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp på RENZ Shop.

12.2 Dessa Köpvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Om någon bestämmelse i dessa Köpvillkor skulle anses vara ogiltig eller inte verkställbar av någon behörig domstol, myndighet eller alternativt tvistlösningsorgan, kommer övriga delar av den bestämmelsen och alla andra bestämmelser i dessa Köpvillkor att förbli giltiga och verkställbara till fullo, i enlighet med tillämplig lag.

 

13. Särskilda villkor för företag

13.1 I de fall som näringsidkare handlar hos RENZ Shop så tillämpas köplagen. Om du genomför ett köp på RENZ Shop som representant för ett företag, accepterar du Köpvillkoren för företagets räkning och garanterar att du har behörighet att godkänna dessa Köpvillkor samt att genomföra köp för företagets räkning.

13.2 För kunder som handlar på RENZ Shop i egenskap av företag erbjuder vi inte ångerrätt eller tre års reklamationsrätt. Vi ansvarar inte heller för indirekta förluster eller utebliven vinst. Därutöver är vårt ansvar under dessa Köpvillkor, för varje förlust eller skada, begränsad till ett belopp motsvarande det totala belopp som kund i egenskap av företag har betalat till oss för den produkt som förlusten eller skadan är relaterad till eller härrör från.

 

15. Missbruk av användarkonto

15.1 Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på RENZ Shop, förbehåller vi oss rätten att neka personer och organisationer tillgång till de tjänster vi tillhandahåller.

 

16. Frågor, klagomål eller tvist

16.1 Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller klagomål angående din beställning. Du kontaktar oss via vårt kontaktformulär.

16.2 Du har även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du hittar här.

 

Villkor uppdaterade: 2023-06-14