Integritets- & cookiepolicy

RENZ Sweden AB (”RENZ”), org.nr 556750-5945, vill genom denna policy informera dig om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter samt vår användning av cookies, pixlar och andra trackingverktyg (gemensamt ”cookies”/”cookie”) på www.renzshop.se (”RENZ Shop”).

RENZ förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna policy när som helst i tiden, i den utsträckning de är nödvändiga för att åtgärda störningar eller uppfylla nya legala och tekniska krav. Alla ändringar av denna policy kommer att publiceras på RENZ Shop.

 

Integritet

När du anförtror RENZ dina personuppgifter är det viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet. Dina personuppgifter behandlas med största respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och använder de tjänster som erbjuds där.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). RENZ är personuppgiftsansvarig.

I samband med att du lägger din order eller skapar ett “Mitt konto” godkänner du att vi sparar och använder dina uppgifter för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.

 

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är information och data som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också gälla kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

När du blir kund på RENZ Shop samlar vi in dina kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer och, i förekommande fall, personnummer. Vi samlar även in uppgifter om leveranssätt, eventuellt utlämningsställe samt IP-adress. Det köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig gällande exempelvis leverans och betalning.

 

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

När du kontaktar kundtjänst via exempelvis e-post, telefon eller chatt samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss. Detta gör vi för att kunna besvara de frågor du har och för att hantera ditt ärende. Det kan t.ex. vara uppgifter om namn, e-postadress och ordernummer. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning. Detta gör vi med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig.

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter för att identifiera dig som kund, hantera och leverera din beställning samt för att hantera fakturering och betalning. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller exempelvis en reklamation.

 

Information om produkter och tjänster

Vi använder dina personuppgifter för e-postutskick med information om våra produkter och tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden genom att kontakta kundservice eller använda den avanmälningslänk som finns i varje nyhetsbrev.

Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter till obehörig part eller sälja dem vidare till extern part.

 

Med vem delar vi personuppgifterna?

Betallösningar

Rättslig grund: För att kunna fullfölja köpeavtalet.

För att kunna ta betalt, hantera fakturor och betalningar delar vi uppgifter med Klarna. Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter enligt bolagens villkor. Läs villkor hos Klarna.

 

Transportbolag/Fraktbolag

Rättslig grund: För att kunna fullfölja köpeavtalet.

Våra fraktbolag tar del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera din beställning.

Vi lämnar aldrig ut dessa uppgifter till tredje part. Vi får bara söka på din identitet när du samtycker till det. Vi kan också komma att hämta dina uppgifter i de fall det krävs för att utreda en eventuell avvikelse.

 

Cookies

Rättslig grund: Samtycke

Vi delar analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster. Vi använder analysverktyget Google Analytics för att förbättra innehåll, navigation och struktur på RENZ Shop. All behandling av dina personuppgifter är anonymiserad och krypterad.

 

Direktmarknadsföring

Rättslig grund: Samtycke från kund

För att kunna skicka information till dig om våra produkter och tjänster så använder vi oss av ett externt CRM-system där vi lagrar din e-postadress. Du kan när som helst avbryta din prenumeration, antingen via länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta vår kundservice.

 

Myndigheter

Rättslig grund: Förpliktelse

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter, exempelvis till Polisen i samband med brottsutredning.

 

Övriga

Rättslig grund: Intresseavvägning

Vi kan även komma att dela information med potentiella köpare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.

 

Så här länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns rättslig grund, ett dokumenterat syfte för behandlingen eller en pågående kundrelation. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. Normalt sparar vi dina kunduppgifter i maximalt tre år från din senaste kundkontakt. Dock sparar vi uppgifter som behövs enligt bokföringslagen, i upp till åtta år.

 

Överföring till tredje land

Som huvudregel sker all behandling av dina personuppgifter inom EU/EES. För vissa begränsade tjänster såsom tredjepartscookies överförs personuppgifter till länder utanför EU/EES, inklusive USA som kan ha en lägre skyddsnivå för personuppgifter än inom EU/EES. Överföringen grundar sig på vårt berättigade intresse och behövs för att vi ska möjliggöra tillhandahållandet av våra tjänster. Vid överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES använder vi Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter. Vill du en specificerad lista över vår tredjelandsöverföring kan du kontakta oss via e-post.

 

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. De leverantörer som vi delar personuppgifter med kommer endast att behandla dem för vår räkning och göra det i enlighet med våra instruktioner.

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information på ett säkert sätt t.ex. SSL/TLS, PGP och envägs hashalgoritmer.

 

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du har rättigheter när det kommer till vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att:

Begära ut information om vår behandling av dina personuppgifter.

Få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade eller kompletterade.

Göra en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter om grundar sig på RENZ berättigade intresse såvida RENZ inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Du har alltid rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Kräva att behandlingen begränsas förutsatt att RENZ inte har en laglig rätt att fortsätta behandlingen.

Få dina personuppgifter raderade om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, om du återkallar det samtycke på vilken behandlingen grundas, om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen, om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit RENZ i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal (dataportabilitet).

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att höra av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan eller genom att använda dig av den avanmälningslänk som finns i alla kampanjer, erbjudanden och nyhetsbrev vi skickar till dig.

Har du frågor eller önskar utöva någon av dina rättigheter vänligen kontakta vårt dataskyddsombud via e-post. Kopior på dina personuppgifter skickas utan onödigt dröjsmål till din folkbokföringsadress. Om du har några invändningar eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

 

Cookies

Våra syften med användningen cookies är att vi ska kunna ge våra besökare en så bra service som möjligt, tillhandahålla en fungerande RENZ Shop samt nyttja analys och annonsmöjligheter.

 

Vad är cookie?

En cookie är en liten textfil som innehåller information som lagras på din dator när du besöker en RENZ Shop. Cookies kan göra det möjligt för RENZ Shop att komma ihåg några av dina handlingar och preferenser så att du inte behöver ange dem igen när du kommer tillbaka till RENZ Shop eller bläddrar från en sida till en annan. För mer information kring hur cookies fungerar, se www.allaboutcookies.org.

 

Våra cookies

Vi använder nedan typer av cookies på vår RENZ Shop.

 

Nödvändiga cookies

Vi använder nödvändiga cookies på RENZ Shop. Dessa cookies aktiverar de tjänster du specifikt har bett om och är nödvändiga för RENZ Shops funktioner. Till exempel måste vi ha nödvändiga cookies för att varukorgar och betalningsmöjligheter ska fungera. Dessa cookies lagras i max 12 månader. Notera att vissa funktioner på RENZ Shop inte går att tillhandahålla utan dessa cookies.

 

Analyscookies

Dessa cookies samlar in information om hur du använder RENZ Shop, till exempel vilka sidor du besöker oftast och om du får felmeddelanden från RENZ Shop. Dessa cookies samlar dock inte in information som identifierar dig. All information som dessa cookies samlar in är aggregerad och anonymiserad. Syftet med dessa cookies är att förbättra RENZ Shops funktion. Dessa cookies används endast om du samtycker till dem.

 

Annonscookies

Dessa cookies används för att anpassa och leverera annonser som är relevanta för dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons och hjälper oss att mäta effektiviteten av annonskampanjerna. De placeras vanligtvis av tredje parter med RENZ tillstånd. Dessa cookies kommer ihåg att du har besökt RENZ Shop och denna information kan delas med andra mottagare såsom annonsörer. Dessa cookies används endast om du samtycker till dem.

 

Tredjepartscookies

Vi använder även tredje parts cookies från Google Analytics för att analysera våra hemsideanvändares beteende på en anonym och aggregerad nivå. RENZ behandling för dessa ändamål sker endast med stöd av ditt uttryckliga samtycke. RENZ är personuppgiftsansvarig för användningen av Google Analytics på vår RENZ Shop. Google är separat personuppgiftsansvarig för behandlingen som sker genom deras egna cookies. Googles möjligheter att använda och dela information om ditt besök på vår RENZ Shop är begränsade i enlighet med Google Analytics Terms of Service och Google Privacy Policy. Dessa cookies används endast om du samtycker till dem. Dessa cookies lagras i max 12 månader.

 

Policy uppdaterad: 2023-06-14